Menu

January 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
General Assembly and Bylaws

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Sayın Yeni Yatırımcı İlişkileri Derneği Üyeleri;

Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 06 Şubat 2017 tarihinde saat 16:00'da, Esentepe Mah. Ecza Sk. Pol Center Çarşı Apt. No: 4 eOfis Kat:-2 Oda 208 Levent-Şişli / İstanbul adresindeki TUYID Merkezi Toplantı Salonunda Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

06 Şubat 2017 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 20 Şubat 2017 tarihinde saat 16:00'da Esentepe Mah. Ecza Sk. Pol Center Çarşı Apt. No: 4 eOfis Kat:-2 Oda 208 Levent-Şişli / İstanbul adresinde ve aynı gündemle yapılacaktır.

YENİ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DERNEĞİ'nin

06 Şubat 2017 Tarihinde Yapılacak Olan 2015 ve 2016 Yıllarına Ait

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

 1. Açılış ve Divan teşekkülü,
 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
 3. 2015 ve 2016 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
 4. 2015 ve 2016 yıllarına ait Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin eylem, fiil ve işlerinden dolayı ibrası,
 6. Denetim Kurulu üyelerinin 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin eylem, fiil ve işlerinden dolayı ibrası,
 7. 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve kar-zarar hesaplarının görüşülüp onaylanması,
 8. Derneğin 2017 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması,
 9. Asıl ve yedek yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
 10. Asıl ve yedek yeni Denetim Kurulu üyelerin seçimi,
 11. Derneğin TURKONFED bünyesindeki SEDEFED üyelik başvurusunun onaylanması,
 12. Dilekler, temenniler ve kapanış.

Saygılarımızla,

Özge Bulut Maraşlı

Yeni Yatırımcı İlişkileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı11.02.2015 TÜYİD Ordinary Assembly
14.05.2013
TÜYİD Extraordinary General Assembly
22.02.2013 TÜYİD
Ordinary Assembly
23.02.2011 TÜYİD
Ordinary Assembly
14.04.2009 TÜYİD
Ordinary Assembly

TÜYİD Bylaws

E-Bulletin Sign Up