Menu

September 2020
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Events
Elektronik Genel Kurul Bilgilendirme Toplantısı ve Demo Gösterimi

Sunuma buradan ulaşabilirsiniz.
Demo ekran görüntülerine buradan ulaşabilirsiniz.



Program


14:00-15:00
Anonim Ortaklıkların TTK Uyarınca Yapacakları Genel Kurullar

Ü
mit Yayla - Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdür Yardımcısı

Y
eni TTK da genel kurullara ilişkin değişiklikler

İ
lgili düzenlemeler

· Bakanlık temsilcisi yönetmeliği

· Anonim Ortaklıklarda elektronik ortamda yapılacak genel kurullara ilişkin yönetmelik

·Elektronik genel kurul sistemi hakkında tebliğ

G
enel kurul işlemleri

S
üreç yönetimi

· ilgili yönetim kurulu kararları

· ne ne zaman

· toplantı anı

· toplantı sonrası

B
u aşamadan sonra şirketlerin yapması gerekenler


15:00-15:10 Kahve Molası

15:10-15:40 Demo Gösterim:
Elektronik genel kurul sisteminde işlemler

Ö
zgür Bülbül -Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Müdür Yardımcısı

Şirket işlemleri

·  kurumsal temsilci çağrısının EGKS de yapılması

·  kitlesel temsilcilerin kimlik bilgilerinin EGKS ye girilmesi

·  genel kurul çağrısının EGKS de yapılması

·  pay sahipleri listesine erişim

·  hazirun listelerinin EGKS de hazırlanması

·  toplantının elektronik ortamda yönetimi

P
ay sahibi işlemleri

·  toplantıya elektronik ortamda katılım kaydı

·  toplantıda hakların elektronik ortamda kullanımı

15:40- 16:00
   Soru - Cevap




Add to Outlook Calendar

E-Bulletin Sign Up