Menu

September 2020
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Events
Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Uygulama Kanunu Eğitimi;

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Uygulama Kanunu Eğitimi

(AnonimŞirketler ve Şirketler Topluluğu)

Eğitimin Amacı  Katılımcıların 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un Anonim Şirketler ve Şirketler Topluluğuna ilişkin hükümlerini ve bu hükümlerin halka açık anonim ortaklıklara etkilerini anlamalarının sağlanması hedeflenmektedir.           

Hedef Kitle :Halka Açık Anonim Ortaklıkların Yatırımcı İlişkileri, Hukuk ve İdari ve Mali İşler Bölümü çalışanları

Süre ve Tarih:Eğitim 4 ayrı oturum halinde düzenlenecektir.

1.Oturum:17 Nisan 2012, Salı günü             Saat: 10:00 -  13:00 ( GERÇEKLEŞTİRİLDİ )

2.Oturum:14 Mayıs 2012, Pazartesi günü  Saat: 10:00 – 13:00 ( GERÇEKLEŞTİRİLDİ )

3.Oturum:28 Mayıs    2012, Pazartesi günü    Saat:09:30 – 12:30 ( GERÇEKLEŞTİRİLDİ )

4.Oturum:24 Temmuz 2012, Salı günü    Saat: 10:00 – 13:00 ( GERÇEKLEŞTİRİLDİ)

Yer :TÜYİD Dernek Merkezi

Eğitmenler  :  Prof. Dr. Veliye Yanlı

                                             
http://www.bilgi.edu.tr/site_media/uploads/staff/veliye-yanli/resume/veliye_yanli_cv_turkce.pdf

                                              
Doç. Dr. Gül Okutan Nilsson

                                            
http://www.bilgi.edu.tr/site_media/uploads/staff/gul-okutan-nilsson/resume/gul_okutan_nilsson_tur.pdf

Program :1.Oturum

I.Yönetim Kurulu

 1. Üyeliğe ilişkin yenilikler
 2. Yönetim kurulunda temsil edilme ve imtiyazlara ilişkin yenilikler
 3. Üyelikten azil
 4. Temsil yetkisi
 5. Vazgeçilemez görev ve yetkileri Toplantı düzeni ve müzakerelere katılma yasağı
 6. Yönetim kurulu üyesinin şirkete karşı borçlanma yasağı
 7. Yönetim kurulunun sorumluluğu 
   
  1. Kusur karinesi
  2. Farklılaştırılmış teselsül ilkesi
  3. İbranın etkisi
  4. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna ilişkin değerlendirmeler

II.Şirketin Kendi Paylarını İktisap veya Rehin Olarak Kabul Etmesi (Sermaye Piyasası Kurulu\'nun konuya ilişkin düzenlemesi ile karşılaştırmalı olarak)

2. Oturum

III.Denetim

   
 1. Denetim standartları
 2. Bağımsız denetçi
 3. Denetim raporu ve sonuçları


IV.Genel Kurul

 1. Toplantı düzeni
 2. Çağrının yapılmasında yenilikler
 3. Toplantı ve karar nisaplarında yenilikler
 4. Oydan yoksunluk hali
 5. Paysahibinin genel kurula katılma hakkı ve genel kurulda temsil edilmesi 
   
  1. Organın temsilcisi
  2. Bağımsız temsilci
  3. Kurumsal temsilci
  4. Tevdi eden temsilcisi
 6. Oy hakkına ilişkin yenilikler

 7. Bilgi alma ve inceleme hakkına
       ilişkin yenilikler

 8. Özel denetçi talep etme hakkı

 9. Yeni azlık hakları

 

 1. Bilgi alma ve inceleme hakkına
       ilişkin yenilikler

 2. Özel denetçi talep etme hakkı

 3. Yeni azlık hakları

 4. 3. Oturum

VI.Esas Sözleşme ve Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi

 1. İmtiyazlı pay sahiplerinin onayına ilişkin yeni düzenleme
 2. Sermayenin artırılması 
  1. Sermaye taahhüdü yoluyla artırım 

                                                              
i.E
sas sermaye sistemi                                                             
ii.
Kayıtlı sermaye sistemi                                        
iii.R
üçhan hakkına ilişkin yenilikler

   
  1. İç kaynaklardan artırım
  2. Şarta bağlı sermaye artırımı

 1. Sermayenin azaltılması
 2. Yeni TTK çerçevesinde esas sözleşmelerde yapılması gereken değişiklikler

VII.Anonim Ortaklığın Payı (Hissesi)

   
 1. Pay kavramı
 2. İmtiyazlı paylar, oyda imtiyaz
 3. Payın devri ve kısıtlanması 
   
  1. Borsaya kote paylarda devir
  2. Borsaya kote olmayan payın devri

4. Oturum

VIII.Şirketler Topluluğu

 1. Amaç
 2. Sisteme genel bakış
 3. Hakimiyet kavramı
 4. Karşılıklı iştirak kavramı
 5. Hakimiyete bağlanan sonuçlar 
   
  1. Yönetimden sorumluluk
  2.  
  3. Önemli kararlardan sorumluluk
  4.  
  5. Güvenden doğan sorumluluk

 6. Tam Haimiyet
 7. Raporlama ve denetim

 

Katılım Müracaatı: info@tuyid.org ,incigencer@tuyid.org adreslerinden ve 212.306 38 08 numaralı
 t
elefonlardan ulaşabilirsiniz.Add to Outlook Calendar

E-Bulletin Sign Up