##LM:Track_Open##
Borsa Trendleri
 
Takvim
TSPAKB Ticaret ve Borçlar Hukuku Eğitimi,
23-24 Temmuz
TTK Eğitim Dizisi 4. Oturum,
24 Temmuz, TÜYİD Ofisi
TSPAKB Genel Ekonomi ve Mali Sistem Eğitimi,
24-25 Temmuz
TSPAKB Kurumsal Yönetim Eğitimi,
TSPAKB,
28-29 Temmuz
Ufuk Turu
Yaprak Özer
İndeks Yönetim Kurulu Başkanı
CEO
http://www.tuyid.org/files/MKK_VERILER_borsa_trendleri_raporu_Sideline.pdf
TÜYİD Dernek Merkezi
Gazeteciler Mah. Dergiler Sok. Deal Plaza No: 25/ 2 Esentepe - İstanbul
Telefon: (212) 306 38 08    Faks: (212) 306 38 09    E-posta: info@tuyid.org
Bu e-bülten bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bültenin içeriğine ilişkin hatalardan ve kullanımından doğan zararlardan TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Derneği
ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir.
E-bülteni düzgün görüntüleyemiyorsanız tıklayınız.
E-bülten aboneliğinden ayrılmak istiyorum.