##LM:Track_Open##
 
Takvim
Ak Yatırım EU& TR Midcap Event,
25-26 Haziran, Paris
Oyak Yatırım Continental EU Roadshow,
6-8 Haziran
TÜYİD - TTK Eğitim Dizisi
3. Oturum - 28 Mayıs, Pazartesi
4. Oturum - 27 Haziran, Çarşamba
Sürmeli Oteli, İstanbul
Ufuk Turu
Yaprak Özer
İndeks Yönetim Kurulu Başkanı
CEO
Piyasa hareketli, yönetim
kurullarına bağımsız
üyeler seçildi, seçiliyor,
seçilecek... Yeni bir
meslek grubu mu
doğuyor? Yoğun bir
hevesin olduğu kesin, mevsimin açıldığına
şüphe yok, ortamın hazır olup olmadığı ve bu
işten ne anlaşıldığı ise muamma...

Kısaca anımsamak gerekirse, Sermaye
Piyasası Kurulu'nun (SPK) 30 Aralık'ta
yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin
Tebliğ'de halka açık şirketlere bağımsız
yönetim kurulu üyesi zorunluluğu getirildi.
Tebliğde; İMKB'de halka açık şirketlerin
yönetim kurullarındaki bağımsız üyelerin
sayısının 3'te 1'den az olmayacağı; şirketin
yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde 6
yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir
kişinin bağımsız üye olarak atanamayacağı...
TÜYİD Dernek Merkezi
Kasap Sok. No:22/7 34394 Esentepe/istanbul
Telefon: (212) 337 51 28 E-posta: info@tuyid.org
Bu e-bülten bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bültenin içeriğine ilişkin hatalardan ve kullanımından doğan zararlardan TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Derneği
ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir.
E-bülteni düzgün görüntüleyemiyorsanız tıklayınız.
E-bülten aboneliğinden ayrılmak istiyorum.