##LM:Track_Open##
 
Takvim
TÜYİD Çalıştay: "Payları IMKB'de İşlem
Gören Ortaklıkların Elektronik Genel Kurul
Toplantıları", MKK GMY Sayın Ümit Yayla
,
22 Şubat 2012 Çarşamba, saat 13:30 - 16:30,
Bersay Konferans Salonu
TÜYİD Çalıştay: "Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ
ile değişik Seri:IV, No: 56 sayılı Kurumsal
Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hakkında Tebliğ"
SPK Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Grup Başkanı
Sayın Hale Oruç

23 Şubat 2012 Perşembe saat 14.30'da, 24
Şubat 2012 Cuma saat 10:00, Türk Telekom
Genel Müdürlüğü Etiler-İstanbul
CFA Society of Istanbul, Seminer
"Yapılandırılmış Ürünlerle Portföy
Çeşitlendirilmesi: Anapara Korumalı Yatırım
Araçlarının Faydaları" Doç. Dr. Koray Şimşek,
,
TSPAKB Salonu-İstanbul, 27 Şubat
Etik Zirvesi 2012, İş Dünyasında Yaşanan
Paradigma Değişimi ve Etik Yönetimine Etkileri,

28 Şubat 2012 Rahmi M. Koç Müzesi
HSBC Turkey Investment Conference,
New York, 1-2 Mart
BNP Paribas TEB, Conference
"Frankfut Midcap Event",

Frankfurt, 5-6 Mart
 
Ufuk Turu
Yaprak Özer
İndeks Yönetim Kurulu Başkanı
CEO
TÜYİD Dernek Merkezi
Kasap Sok. No:22/7 34394 Esentepe/istanbul
Telefon: (212) 337 51 28 E-posta: info@tuyid.org
Bu e-bülten bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bültenin içeriğine ilişkin hatalardan ve kullanımından doğan zararlardan TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Derneği
ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir.
E-bülteni düzgün görüntüleyemiyorsanız tıklayınız.
E-bülten aboneliğinden ayrılmak istiyorum.