Menu

September 2020
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Events
Payları IMKB'de İşlem Gören Ortaklıkların Elektronik Genel Kurul Toplantıları

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi Borsaya kote anonim ortaklıkların yapacakları genel kurullara elektronik ortamda katılımın sağlanmasını zorunlu kılmış olup söz konusu yasa Temmuz ayında yürürlüğe girecektir. Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Finans Merkezi çalışmaları kapsamında kaydi hakların elektronik yöntemle kullanımı (elektronik genel kurullara katılım) hususunda sorumlu kuruluş olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede Merkezi Kayıt Kuruluşu'nca yürütülmekte olan proje, tasarlanan yapı ve yol haritası hakkında bilgi vermek ve görüş alış verişinde bulunmak amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel MüdürYardımcısı Sayın Ümit Yayla‘nın katılımıyla gerçekleşecektir.

Add to Outlook Calendar

E-Bulletin Sign Up